Факторният анализ в овцевъдството като предпоставка за вземане на управленски решения


Аркадиев, Димитър (1988) Факторният анализ в овцевъдството като предпоставка за вземане на управленски решения Науч.труд. на Ветеринарномед ф-т при ВИЗВМ, т.ХХХII, ч.II, 1988, с.191-200.


 Факторният анализ в овцевъдството като предпоставка за вземане на управленски решения
  Статия
 факторен анализ


Социални, стопански и правни науки Икономика
Аграрни науки Животновъдство

Social sciences, economic sciences and law Economics
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding

 Издадено
  715
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/