Непереводимое в русском переводе романа Ивана Вазова „Новая земля”


Благоев, Благовест (2014) Непереводимое в русском переводе романа Ивана Вазова „Новая земля” //Филологически сборник „Велико Търново – Твер” - Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 48-53, ISBN 978-954-524-968-6.


 Статията е посветена на въпроса за решенията на преводача при предаване на фразеологичните единици и нецензурната лексика в руския превод на романа "Нова земя" от Иван Вазов.
  Статия
 фразеологизм, нецензурная лексика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7139
 Благовест Благоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/