Влияние на някои основни фактори върху равнището на себестойността на продукти при отделните направления в овцевъдството


Аркадиев, Димитър (1988) Влияние на някои основни фактори върху равнището на себестойността на продукти при отделните направления в овцевъдството Сп. Икономика и управление на селското стопанство, София, Селскостопанска академия,1988, кн.5, с. 62-69. ISSN: 0205-3845.


 Влияние на някои основни фактори върху равнището на себестойността на продукти при отделни направления в овцевъдството
  Статия
 себестойност


Социални, стопански и правни науки Икономика
Аграрни науки Животновъдство

Social sciences, economic sciences and law Economics
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding

 Издадено
  713
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/