Влияние на някои основни фактори върху равнището на себестойността на продукти при отделните направления в овцевъдството


Аркадиев, Димитър (1988) Влияние на някои основни фактори върху равнището на себестойността на продукти при отделните направления в овцевъдството Сп. Икономика и управление на селското стопанство, София, Селскостопанска академия,1988, кн.5, с. 62-69. ISSN: 0205-3845.


 Влияние на някои основни фактори върху равнището на себестойността на продукти при отделни направления в овцевъдството
  Статия
 себестойност


Аграрни науки Животновъдство
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding

 Издадено
  713
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/