Възможности на пътековия анализ при изследване на социално-икономически явления и процеси


Аркадиев, Димитър (1987) Възможности на пътековия анализ при изследване на социално-икономически явления и процеси Сп. Икономика, София, ДКП, МФ, БНБ, ЦСУ, 1987, кн.10, с. 46-55. ISSN: 0204-711X.


 Възможности на пътековия анализ при изследване на социално-икономически явления и процеси
  Статия
  пътеков анлиз(path-analysis)


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  709
 Димитър Аркадиев

1. РЕФЕРАТИВНЫЙ СБОРНИК: ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1988, с.9. ВИНТИ. 6Д55

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/