Словашки източници за византийско-славянската традиция и култура. - Проглас, 2015, 24 (2), с. 434–437. Print ISSN 0861-7902.


Димитров, Камен (2015) Словашки източници за византийско-славянската традиция и култура. - Проглас, 2015, 24 (2), с. 434–437. Print ISSN 0861-7902. Велико Търново


 Размисли върху книгата на Peter Zenuch. Pramene k byzantsko-slovanskej tradicii a kulture na Slovensku/Источники византийско-славянской традиции и культуры в Словакии (Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Vol. IV). Roma (Pontificio Istituto Orientale) – Bratislava (Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV/Slovensky komitet slavistov) – Kosice (Centrum spirituality Vychod-Zapad M. Lacka), 2013, 482 s. Трудът на Петер Женюх е задълбочено и безспорно приносно изследване на многовековните езикови и културни процеси в Източна Словакия и в пограничния район между славянския Изток и Запад. Текстове в христоматийната част на книгата, много от които са откритие на автора, представят подробно византийско-славянската ръкописна традиция в посочените територии и свидетелстват за изключително разнообразие от преплитащи се славянски и неславянски езикови явления. Проучването е подчинено на научно коректното схващане, че разгледаните особени кирилски писмени паметници са общо междуетническо, междукултурно и наднационално наследство, принадлежащо на всички общности в изследвания регион. Особено актуална е и идеята, че в този контекст словашката култура не губи своето своеобразие, а напротив – векове преди появата на идеята за единна Европа предимно в Източна Словакия е генериран модел, който въз основа на Кирило-Методиевото наследство успява да обедини разнородни източно- и западноевропейски езикови, религиозни и културни традиции.
  Статия
 византийско-славянската традиция и култура, словашки източници, Петер Женюх


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7088
 Камен Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/