Необходимост от подобряване и детайлизиране на информацията за доходите на домакинствата в НРБ


Аркадиев, Димитър (1985) Необходимост от подобряване и детайлизиране на информацията за доходите на домакинствата в НРБ Сп. Икономика, София, ДКП, МФ, БНБ, КСИ, 1985, кн.12, с.44-52. ISSN: 0204-711X.


 Необходимост от подобряване и детайлизиране на информацията за доходите на домакинствата в НРБ
  Статия
 домакинства, доходи, информация


Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  705
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/