Групировка (периодизация) на статистически временни редове


Аркадиев, Димитър (1984) Групировка (периодизация) на статистически временни редове Сп. Статистика,София, КЕССИ, 1984, кн.6, с.17-29. ISSN: 0204-8698.


 Групировка (периодизация) на статистически временни редове
  Статия
 групировка, статистически временни редове


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  703
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/