Начален практикум по бази от данни


Лазаров, Лъчезар (1999) Начален практикум по бази от данни УИ „Васил Априлов“, 1999, с. 50


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  7027
 Лъчезар Лазаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/