Еволюция на базите от данни в мрежови среди


Лазаров, Лъчезар (1999) Еволюция на базите от данни в мрежови среди Сб. докл. Интернет-среда за нови технологии в информационното общество“, кн. 4, Велико Търново


 
  Доклад
 
 Издадено
  7017
 Лъчезар Лазаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/