Моделиране на следсмъртното намножаване на Е.соli с помощта на логистичната функция


Аркадиев, Димитър (1983) Моделиране на следсмъртното намножаване на Е.соli с помощта на логистичната функция Науч. труд. на Ветеринарномед. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.ХХVIII, ч. I,. С.,1983, с. 187-192.


 Моделиране на следсмъртното намножаване на Е.соli с помощта на логистичната функция
  Статия
 E.coli, намножаване, логистична функция


Аграрни науки Ветеринарна медицина

Agrarian sciences and veterinary medicine Veterinary Medicine

 Издадено
  701
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/