Изменение на млечната продуктивност на кравите през периода 1948-1980 г.


Аркадиев, Димитър (1983) Изменение на млечната продуктивност на кравите през периода 1948-1980 г. Науч. труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.31. С.,1983, с. 225-232.


 Изменение на млечната продуктивност на кравите през периода 1948-1980 г.
  Статия
 млечна подуктивност, крави, изменение


Социални, стопански и правни науки
Аграрни науки Животновъдство

Social sciences, economic sciences and law
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding

 Издадено
  698
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/