Нагледни средства за съвременното обучение.


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Нагледни средства за съвременното обучение. – Образование и технологии, 2012, № 3, с. 57-63. ISSN 1314-1791; COBISS.BG-ID 1270431972


 
  Статия
 
 Издадено
  6977
 Стоянка Георгиева-Лазарова

1. Нагледни средства за съвременното обучение. – Образование и технологии, 2012, № 3, с. 57-63. ISSN 1314-1791. COBISS.BG-ID 1270431972 http://www.itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2012/resources/e-book_2012.pdf Цитирано от стр. 62. Цитирано в: Шивачева, Г., Недева, В. Съвременни аспекти на обучението по програмиране с виртуална лаборатория. – В: Сб. IX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, 2016, Асоциация „Развитие на информационното общество”, София с. 197-206. ISSN 2534-8663; COBISS.BG-ID 1275891172 Цитирано на стр. 199 http://www.adis.org/ERIS_conference/2016/sbornik-ERIS.2016.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/