Теории за новото поколение обучавани


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Теории за новото поколение обучавани Педагогически алманах, 2012, с. 134-147. ISSN: 1310-358X, COBISS.BG-ID 1255001572


 
  Статия
 
 Издадено
  6976
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/