Педагогика на 21-ви век


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Педагогика на 21-ви век УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 229. ISBN 978-619-208-102-7 COBISS.BG-ID 1273609956


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  6970
 Стоянка Георгиева-Лазарова

1. Ivo Damyanov, Nikolay Tsankov Mobile Apps in Daily Learning Activities. - International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), Vol. 12, No. 6, 2018 133-140. eISSN: 1865-7923, Indexing SCOPUS, http://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/9659/5255 Цитат на стр. 136.

2. ЦАНКОВ Н., ДАМЯНОВ И. и БОНЕВА-ДАМЯНОВА Е. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА. - Издателство „Авангард Прима” София, 2018, с. 268. ISBN 978-619-239-052-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/