Структурен подход при създаване на педагогически модел за непрекъснато образование в информационното общество


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2003) Структурен подход при създаване на педагогически модел за непрекъснато образование в информационното общество Педагогически алманах, 2003, № 1-2, с. 288 306. ISSN:1310-358X, COBISS.BG-ID 1166910692


 
  Статия
 
 Издадено
  6964
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/