Storage and retrieval of multimedia data about unique Bulgarian bells


Георгиева-Трифонова, Цветанка (2015) Storage and retrieval of multimedia data about unique Bulgarian bells Encyclopedia of Information Science and Technology, Book chapter, IGI Global Publishing, 2015, pp. 3940-3954, ISBN 978-1-4666-5888-2


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  6957
 Цветанка Георгиева-Трифонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/