Стратегии за справяне със синдрома «Бърнаут


Попова, Любомира (2014) Стратегии за справяне със синдрома «Бърнаут Сб. от Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет", Велико Търново, 21 ноември 2014 г. Ред. Р. Кузманова - Карталова и др. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 122 – 129. ISBN 978-619-00-0352-6


 Професионалният стрес при учители и помагащи специалисти в образователните институции все по-често е обект както на научни изследвания, така и на практически семинари. Тези професионални групи са сред най-застрашените от синдрома „Бърнаут” поради големите отговорности и високите очаквания на ученици, родители, колеги и общество. Синдромът на професионално „изгаряне” е невъзможност да се функционира ефективно в собствената професия и е тясно свързан със стреса в тези професии. Тази реалност провокира статията и определи като нейна цел – представяне на възможности за справяне със синдрома „Бърнаут”.
  Доклад
 синдрома "Бърнаут", стратегии, справяне
 Издадено
  6953
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/