Някои аспекти на диагностичната дейност на класния ръководител. - Педагогика, 2013, 85(9), с.1413 - 1420. ISBN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1261103076


Попова, Любомира (2013) Някои аспекти на диагностичната дейност на класния ръководител. - Педагогика, 2013, 85(9), с.1413 - 1420. ISBN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1261103076 Педагогика, 2013, 85(9), с.1413 - 1420. ISBN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1261103076


 Статията представя диагностичната дейност на учителя-класен ръководител. В нея се посочва, че използването на диагностични методи в образователния процес съдейства за преодоляване на различни проблеми и осигурява възможност за пълноценна изява и реализация на ученика. Диагностичните изследвания в училище могат да се извършат от психолози, лекари, социални работници, педагогически съветници, социални терапевти, учители и възпитатели и др., които се занимават със здравеопазване, отглеждане, възпитание, обучение и развитие на учениците. Но акцент изложение се поставя върху диагностичната дейност, която учителят-класен ръководител може да използва в образователния процес.
  Статия
 диагностика, класен ръководител
 Издадено
  6950
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/