Хранителни вериги в животинския свят – модел на занимание по интереси. - Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.4, с.39-42. ISSN 1314-6319


Попова, Любомира (2012) Хранителни вериги в животинския свят – модел на занимание по интереси. - Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.4, с.39-42. ISSN 1314-6319 Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.4, с.39-42. ISSN 1314-6319


 Моделът на занимание по интереси надгражда задължителната общообразователна подготовка в началното училище. С помощта на игри и работа в екип, тези знания се затвърждават и се формират съответни умения и отношения.
  Статия
 занимания по интереси, хранителни вериги
 Издадено
  6948
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/