Модел на занимание по интереси «Моята ваканция». - Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.2, с.26-34. ISSN 1314-6319


Попова, Любомира (2012) Модел на занимание по интереси «Моята ваканция». - Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.2, с.26-34. ISSN 1314-6319 Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.2, с.26-34. ISSN 1314-6319


 Планирането на дейностите в свободното време през ваканциите е добре да става съвместно между: учители - родители - ученици. Разглеждането на този въпрос с помощта на интерактивни методи на обучение и работа в екип, формира умения за планиране на свободното време през ваканцията.
  Статия
 свободно време, занимания по интереси
 Издадено
  6947
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/