Педагогическа технология за екологично възпитание. - Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.1, с.13-24. ISSN 1314-6319


Попова, Любомира (2012) Педагогическа технология за екологично възпитание. - Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.1, с.13-24. ISSN 1314-6319 Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.1, с.13-24. ISSN 1314-6319


 Екологичното възпитание започва още в ранно детство, когато се формират жизненоважни нагласи у личността, изграждат се взаимоотношения с хората, обществото и природата. В началния етап учениците се намират в един от най-сензитивните периоди от развитието си, в който чрез учене, игри и общуване, непринудено и трайно могат да усвоят основите на екологичното познание и с лекота да формират екологично поведение и отношение към природата.
  Статия
 екологично възпитание, педагогическа технология
 Издадено
  6946
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/