Координация и взаимодействие между държавните институции, работещи с деца – жертви на насилие


Попова, Любомира (2012) Координация и взаимодействие между държавните институции, работещи с деца – жертви на насилие В: Диалог на педагогическите компетенции. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 110-126, ISBN 978-954-524-839-9


  В студията са изведени акценти от държавни нормативни документи, свързани със закрилата на детето. В контекста на европейската практика по очертаната проблематика в изложението се дефинират понятията насилие и форми на насилие над детето. Анализират се дейности, по осъществяване закрилата на детето по проект „Заедно срещу насилието”, реализиран между държавни институции и представители на неправителствения сектор от област Велико Търново в периода 2010-2011 година.
  Студия
 насилие, форми на насилие, закрила на детето, етапи на закрила
 Издадено
  6944
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/