Приложение на хармоничния анализ за моделиране на сезонността при производството на мляко


Аркадиев, Димитър (1983) Приложение на хармоничния анализ за моделиране на сезонността при производството на мляко Науч. труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.29. С.,1983, с. 407-416.


  Приложение на хармоничния анализ за моделиране на сезонността при производството на мляко
  Статия
 хамоничен анализ, сезонност, мляко


Аграрни науки Животновъдство
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding

 Издадено
  694
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/