Функционални резултати от комплексна кинезитерапия след консервативно лечение на вътреставни фрактури в лакътната става.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Функционални резултати от комплексна кинезитерапия след консервативно лечение на вътреставни фрактури в лакътната става. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, том 5/2011, серия 8.1, с. 20-25. Print ISSN 1311-3321


 Abstract: This research focuses on the functional recovery of the elbow complex after conservative medical treatment of stable inner-joint fractures of the elbow joint. The research offers a kinesitherapy program on a weekly basis for recovering the elbow joint's functions right after post-immobilization and in the early post-immobilization period. The offered methods are applied to 16 patients with inner elbow joint fractures. The research evaluates the effect of the applied kinesitherapy methods at the beginning and at the end of the given period. The functional research results could be as rated as satisfactory and bring a few key conclusions that could be of great importance to the practice.
  Статия
 Keywords: kinesitherapy, functional recovery, manual techniques, range of movement, functional and accessory evaluation.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6927
 Стефания Беломъжева-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/