Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващи за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващи за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Сборник от Международна научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 31 май – 1 юни, 2013, Враца. Редактор/Димитронка Цонкова. Велико Търново: Ай анд Би, 2013, с. 443-450. Print ISBN 978-954-9689-79-2


 Abstract: The study of the motives and attitudes of candidate students, and their expectations of future learning is an important moment for teaching and its organizational activity in an educational unit, which is the Department of Theory and Methodology of Physical Education at the University "St. Cyril and St. Methodius ". The establishment of certain tendencies and changes in the thinking of young people, future students and their needs may result in updating of the educational program, the quality of teaching and resources for the promotion of specialty Pedagogy of physical education in The University of Veliko Tarnovo.
  Доклад
 Keywords: Specialty “Pedagogy of physical education”, attitudes, expectations, motivation, popularity.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6924
 Стефания Беломъжева-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/