Нови възможности за оценка на параметрите на логистичната крива


Аркадиев, Димитър (1983) Нови възможности за оценка на параметрите на логистичната крива Науч.труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.28. С.,1983, с.415-422.


  Нови възможности за оценка на параметрите на логистичната крива
  Статия
 логистична крива


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  692
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/