Зависимост между средната дебелина на черупката и дебелината на острата, тъпата и средната й част при кокошите яйца


Аркадиев, Димитър (1983) Зависимост между средната дебелина на черупката и дебелината на острата, тъпата и средната й част при кокошите яйца Науч. труд.на Зоотехн. ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.28. С., 1983, с. 125-132.


  Зависимост между средната дебелина на черупката и дебелината на острата, тъпата и средната й част при кокошите яйца
  Статия
 кокоши яйца, черупка, дебелина, зависимост


Аграрни науки
Аграрни науки Животновъдство

Agrarian sciences and veterinary medicine
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding

 Издадено
  690
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/