Книга за учителя. Моливко. Диагностична система за подготвителна група в детската градина (6-7), (по всички образователни направления, диагностика и моторика).В. Търново, изд. Слово, 2008, [с 389-437], ІІІ-то допълнено издание, ISBN 978-954-439-890-3


Гайдова, Радка (2008) Книга за учителя. Моливко. Диагностична система за подготвителна група в детската градина (6-7), (по всички образователни направления, диагностика и моторика).В. Търново, изд. Слово, 2008, [с 389-437], ІІІ-то допълнено издание, ISBN 978-954-439-890-3 ІІІ-то допълнено издание, Слово, В. Търново, 2008, [с 389-437], ISBN 978-954-439-890-3


 Книгата за учителя и книжката за детето на ДС „Моливко”, образователно направление Конструктивно-технически и битови дейности „Мога да направя сам...”, обезпечава дидактически и материално обучаващия процес и създава всички необходими предпоставки за създаване на реална образователно-технологична среда, в която детето активно и емоционално може да усвоява предвиденото по Програма..., 2003г. технико-технологично образователно съдържание.
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  6882
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/