Групировките в системата на домакинските бюджети


Аркадиев, Димитър (1983) Групировките в системата на домакинските бюджети Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1983, кн.2, с. 13-24. ISSN: 0204-8698.


 Групировките в системата на домакинските бюджети
  Статия
 домакински бюджети


Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  688
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/