Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 3-4-годишни деца. ІІ-ро допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 403-430], ISBN 978-954-439-930-6


Гайдова, Радка (2010) Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 3-4-годишни деца. ІІ-ро допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 403-430], ISBN 978-954-439-930-6 ІІ-ро допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 403-430], ISBN 978-954-439-930-6


 Книга за учителя е учебно помагало за учителя по конструктивно-технически и битови дейности, създадена в отговор на Програмата за подготвителна група в детската градина, 2003г. и ДОИ. Те отговарят на промените настъпили вследствие проведената реформа в предучилищното образование и най-вече въведената задължителна предучилищна подоговка на децата преди училище. Те са резултат от проучване и изследване на съвременни и достъпни за деца технологии с цел разработване на ДС „Моливко” и като част от нея по образователно направление Конструктивно-технически и битови дейности „Мога да направя сам...” за 3 – 7-годишните деца.
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  6878
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/