Инженерни акценти в подготовка на учителя по техника и технологии. В. Търново. Майски дни на науката, СУБ, кл. В. Търново, 2014, с.299-304, ISSN 1314-2283


Гайдова, Радка (2014) Инженерни акценти в подготовка на учителя по техника и технологии. В. Търново. Майски дни на науката, СУБ, кл. В. Търново, 2014, с.299-304, ISSN 1314-2283 Майски дни на науката, СУБ, кл. В. Търново, 2014, с.299-304, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID - 1275977188


 Идеята на тематичната разработка по споделения проблем е, не само да очертае инженерните аспекти в подготовката на учителя по техника и технологии, но и да акцентира на тяхната същност и значимост по време на подготовката им във висшето училище.
  Доклад
 техника, технологии, инженерни знания, учители
 Издадено
  6872
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/