Съвременни обществено-социални проявления на предприемачеството. В. Търново. Майски дни на науката, СУБ, кл. В. Търново, 2014,с. 305-315, ISSN 1314-2283


Гайдова, Радка (2014) Съвременни обществено-социални проявления на предприемачеството. В. Търново. Майски дни на науката, СУБ, кл. В. Търново, 2014,с. 305-315, ISSN 1314-2283 Майски дни на науката, СУБ, кл. В. Търново, 2014,с. 305-315, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID - 1275980004


 Идеята е, образованието да насърчава младите хора да усвоят универсални ключови умения за изграждане на партньорства с други хора по света, по-специално с бизнеса при управлението на процеси от различен характер: икономически, социални, обществени, дори природни, както и да развиват собствени способности за инициатива с цел превръщане на идеите в действие и формиране на предприемачески дух. Изучаването на предприемачеството най-успешно се интегрира с учебните предмети и дейности от областта на техниката и технологиите, а именно - в детската гардина по образователно направление Конструктивно-технически и битови дейности и за учениците от начален етап на основната образователна степен с учебния предмет Домашен бит и техника.
  Доклад
 предприемачество, обучение, деца, ученици, студенти-педагози
 Издадено
  6871
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/