Технологичната култура на студентите-педагози. В. Търново. ВТУ. Юбилейна международна университетска конференция „30 години Педагогически факултет” - ВТУ, 2014, с.281-288, ISBN: 978-619-00-0352-6


Гайдова, Радка (2014) Технологичната култура на студентите-педагози. В. Търново. ВТУ. Юбилейна международна университетска конференция „30 години Педагогически факултет” - ВТУ, 2014, с.281-288, ISBN: 978-619-00-0352-6 Юбилейна международна университетска конференция „30 години Педагогически факултет” - ВТУ, 2014, с.281-288, ISBN: 978-619-00-0352-6


 В статията се изследва степента на формираност на технологичната култура на студентите-педагози на входа и изхода от висшето училище. Идеята е констатираните резултати да се използват като ключови полета за оптимизиране, модернизиране и европеизиране на обучението по техника и технологии във висшето педагогическо образование. Допълващ мотив е, да бъдат разработени и предложени актуални съдържателни връзки в системата на учебните предмети и дейности по културно-образователна област Бит и технологии във всички образователни етапи.
  Доклад
 технологична култура, студенти-педагози
 Издадено
  6869
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/