Емоционално съпреживяване на техническите дейности. В. Търново. ВТУ. Юбилейна международна университетска конференция „30 години Педагогически факултет”, ВТУ, 2014,, с.224-229, ISBN: 978-619-00-0352-6


Гайдова, Радка (2014) Емоционално съпреживяване на техническите дейности. В. Търново. ВТУ. Юбилейна международна университетска конференция „30 години Педагогически факултет”, ВТУ, 2014,, с.224-229, ISBN: 978-619-00-0352-6 Юбилейна международна университетска конференция „30 години Педагогически факултет”, ВТУ, 2014,, с.224-229, ISBN: 978-619-00-0352-6


 В статията се очертават типични характерологични черти на техническите дейности, чието стимулиране поражда у децата възникване, развитие и устойчивост на емоциите за съпреживяване на идеи, резултати, отношения и желание за изразяване чрез собствени технологични постижения.
  Доклад
 технически деиности, деца, емоции, постижения.
 Издадено
  6868
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/