Воспитание технологической культуры у дошкольников. Русия. Толиати. НОЦ ТГУ Международный исследовательский центр современных проблем воспитания, Асоциация за иновации в образованието; Сб. „Воспитание детей и молодежи в изменяющемся мире”,изд. ТГУ-Толиати, Русия, 2013, ISBN 978-5-8259- 0717-8


Гайдова, Радка (2013) Воспитание технологической культуры у дошкольников. Русия. Толиати. НОЦ ТГУ Международный исследовательский центр современных проблем воспитания, Асоциация за иновации в образованието; Сб. „Воспитание детей и молодежи в изменяющемся мире”,изд. ТГУ-Толиати, Русия, 2013, ISBN 978-5-8259- 0717-8 НОЦ ТГУ Международный исследовательский центр современных проблем воспитания, Асоциация за иновации в образованието; Сб. „Воспитание детей и молодежи в изменяющемся мире”,изд. ТГУ-Толиати, Русия, 2013, ISBN 978-5-8259- 0717-8


 Статията разглежда педагогически проблем от културно-образователната област Техника и технологии. Формирането на технологична култура е приоритет на българското образование, чиито базови опори се поставят в предучилищния етап. Технологичната култура на предучилищниците се интерпретира с израза „възпитаване на позитивно и прагматично отношение към техниката и техническите дейности”, индивидуализиращ се от личните емоционални характеристики на всяко дете като: любопотство, интерес, нагласа, желание, мотиви, идеи, перспективи, отношение, ... за усвояване и разбиране на техниката, технологиите и постиженията на хората които ги създават. Възпитаването на технологична култура у децата стартира още в предучилищна възраст. Този процес е естествен, защото тя е елемент на обучението по конструктивно-технически дейности, както и значим елемент от общата култура на детската личност.
  Статия
 техника, технологии, технически дейности, технологична култура, деца
 Издадено
  6866
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/