Высшее професиональное педагогическое педагогическое образование в современной Болгарии. Новые идеи о популярных подходах в высшем педагогическом образовании. Москва–Уляновск, Современное обрязование: опыт и тенденции развития. Материалы V междунородной научно-практической конференции. часть І, Москва–Уляновск, 2013. с.119, ISBN 978-5-7042-2422-8.


Гайдова, Радка (2013) Высшее професиональное педагогическое педагогическое образование в современной Болгарии. Новые идеи о популярных подходах в высшем педагогическом образовании. Москва–Уляновск, Современное обрязование: опыт и тенденции развития. Материалы V междунородной научно-практической конференции. часть І, Москва–Уляновск, 2013. с.119, ISBN 978-5-7042-2422-8. Материалы V междунородной научно-практической конференции. часть І, Москва–Уляновск, 2013, с.119, ISBN 978-5-7042-2422-8.


 В статиятя е споделена идея, известна в педагогическата наука подходи да бъдат интерпретирани по нови начини от които произтича актуалното им прилагане, адекватно на съвременните изисквания за качество на висшето педагогическо образование, в частно качеството на висшето технологично обучение на студентите-педагози. В статиите е споделена идея, известни в педагогическата наука подходи да бъдат интерпретирани по нови начини от които произтича актуалното им прилагане, адекватно на съвременните изискванияза качество на висшето педагогическо образование, в частно качеството на висшето технологично обучение на студентите-педагози. В статиите е споделена идея, известни в педагогическата наука подходи да бъдат интерпретирани по нови начини от които произтича актуалното им прилагане, адекватно на съвременните изискванияза качество на висшето педагогическо образование, в частно качеството на висшето технологично обучение на студентите-педагози. В статиите е споделена идея, известни в педагогическата наука подходи да бъдат интерпретирани по нови начини от които произтича актуалното им прилагане, адекватно на съвременните изискванияза качество на висшето педагогическо образование, в частно качеството на висшето технологично обучение на студентите-педагози.
  Доклад
 подходи, традиции, иновации.
 Издадено
  6863
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/