Професионална компетентност у студентите-педагози. В. Търново. ВТУ. Юбилейна международна университетска конференция „50 години ВТУ”, Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, 2013, ISBN 978-619-208-001-3


Гайдова, Радка (2013) Професионална компетентност у студентите-педагози. В. Търново. ВТУ. Юбилейна международна университетска конференция „50 години ВТУ”, Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, 2013, ISBN 978-619-208-001-3 Юбилейна международна университетска конференция „50 години ВТУ”, Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, 2013, ISBN 978-619-208-001-3


 В статията се разглежда проблемът за нивото на прибобитите професионални компетентности у студентите-педагози по време на обучение във висшето училище в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър”, според Европейска квалификационна рамка (ЕКР) и Национална квалификационна рамка (НКР) по учебни дисциплини от научната област Техника и технологии.
  Доклад
 професионални компетентности,техника,технологии.
 Издадено
  6860
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/