Детската литература в огледалото на модерността


Белчева, Весела (2015) Детската литература в огледалото на модерността сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 4, 2015, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1272855268


 Рецензия (в съавторство) на книгата на Сула Икономиду, която е принос в литературния анализ и едновременно с това ценен образователен материал за работещите в областта на предучилищната и началната училищна педагогика и ранното чуждоезиково обучение.
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  6853
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/