Чуждоезиковото обучение между традиции и иновации, между образователна теория и учебна практика


Белчева, Весела (2013) Чуждоезиковото обучение между традиции и иновации, между образователна теория и учебна практика сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 4, 2013, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1255509732


 Тематичният сборник, публикуван от великотърновското издателство „Ивис“, събира в едно научни разработки с теоретико-приложен характер на български и чужди университетски преподаватели, посветени на проблемите и перспективите пред чуждоезиковото обучение в съвременния образователен дискурс.
  Отзив
 чуждоезиково обучение, интеркултурна комуникация, нови медии и платформи, лингвистика и лингвокултурология
 Издадено
  6849
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/