Ретроспективен поглед към една филологическа институция в България


Белчева, Весела (2013) Ретроспективен поглед към една филологическа институция в България сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 3, 2013, ISSN 0205-1834


 На вниманието на читателите на сп. „Чуждоезиково обучение“ представям една книга, която е събрала в себе си най-значимото от историята на Факултета по класически и нови филологии, доказал се през годините като утвърден научен център с национална и международна значимост. Авторът на книгата – проф. Димитър Веселинов, е положил усилия научният живот на Факултета да не потъне в забрава, а напротив – да събуди и съхрани интереса на младите поколения учени към биографиите на учредителите, административните ръководители, изследователите и преподавателите, допринесли за превръщането на Факултета по класически и нови филологии във важен научноизследователски и образователен център с множество изяви на световната филологическа сцена.
  Рецензия
 летописна книга, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"
 Издадено
  6848
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/