Einfuehrung in die oesterreichische Landeskunde fuer Studenten der Fachrichtungen Grundschulpaedagogik mit Deutsch und Vorschulpaedagogik mit Deutsch. // Увод в австрийското странознание за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език”


Белчева, Весела (2011) Einfuehrung in die oesterreichische Landeskunde fuer Studenten der Fachrichtungen Grundschulpaedagogik mit Deutsch und Vorschulpaedagogik mit Deutsch. // Увод в австрийското странознание за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис, 96 с., ISBN 978-954-8387-95-8, COBISS.BG-ID 1239583716


 Помагалото включва теми и текстове, подбрани от автентични източници и частично адаптирани към езиковото ниво на целевата група. Учебното съдържание е организирано в седем раздела, в първите пет от които накратко се представят географското положение на Австрия и столицата й Виена, нейното административно деление, образователната й система, австрийската кухня, спецификата на “австрийския немски”. В шести раздел са дадени кратки биографични данни за световноизвестни австрийски писатели и поети, художници и музиканти, а в седми раздел са поместени стихотворения, посветени на Виена и нейните забележителности. Част от темите целенасочено са “пречупени” през погледа на известни автори – “познавачи” на австрийския манталитет, което от своя страна допринася за повишаване автентичността на обучението и за по-задълбочено вникване в австрийската душевност.
  Учебник / Учебно помагало
 странознание на Австрия, интеркултурна компетентност, немски език


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6845
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/