Deutschsprachige Kinder- und Jugendlitaratur fuer Studenten der Fachrichtungen Grundschulpaedagogik mit Deutsch und Vorschulpaedagogik mit Deutsch. // Немскоезична детско-юношеска литература за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език”


Белчева, Весела (2011) Deutschsprachige Kinder- und Jugendlitaratur fuer Studenten der Fachrichtungen Grundschulpaedagogik mit Deutsch und Vorschulpaedagogik mit Deutsch. // Немскоезична детско-юношеска литература за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис, 100 с., ISBN 978-954-8387-86-6, COBISS.BG-ID 1239582692


 Учебното помагало е публикувано на немски език и запознава студентите с произведения от немскоезичната детско-юношеска литература – приказки, разкази, поучителни истории, стихотворения и откъси от романи на известни немскоезични автори като Братя Грим, Хайнрих Хофман, Вилхелм Буш, Ерих Кестнер, Кристине Ньостлингер и др. Подбраните литературни произведения са дидактизирани съобразно потребностите на целевата група, като след всеки раздел следват обяснения на по-трудната за разбиране лексика, въпроси и задачи, които стимулират критическото четене и самостоятелното тълкуване на текстовете.
  Учебник / Учебно помагало
 немскоезична детско-юношеска литература, приказки, разкази, поучителни истории, стихотворения, откъси от романи, немскоезични автори


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6844
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/