Фармакологични,токсикологични и патохистологични проучвания върху Гентамицин-300.


Аркадиев, Димитър (1981) Фармакологични,токсикологични и патохистологични проучвания върху Гентамицин-300. Сб. Антибиотици , Разград-Варна, 1981, с. 35-38.


  Фармакологични,токсикологични и патохистологични проучвания върху Гентамицин-300
  Статия
 Гентамицин


Аграрни науки
Аграрни науки Ветеринарна медицина
Здравеопазване и спорт Фармация

Agrarian sciences and veterinary medicine
Agrarian sciences and veterinary medicine Veterinary Medicine
Health care and sport Pharmacy

 Издадено
  684
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/