Повишаване на грамотността в началното училище чрез обучение по писмено преразказване на първия (българския) език


Мандева, Марианна (2015) Повишаване на грамотността в началното училище чрез обучение по писмено преразказване на първия (българския) език . "Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник в памет на проф. К. Димчев. Булвест 2000, София


 Представя се теоретичен модел на експериментално обучение по първия (българския) език в начална училищна възраст. Очакването е насърчаване на функционалната грамотност от първите му години на обучение в училище.
  Статия
 функционална грамотност, четене, писане, 1. - 4. клас
 Издадено
  6832
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/