Алексиева, Милена. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИГРОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАСКЕТБОЛНИЯ ОТБОР (КАДЕТИ) НА „ЧЕРНО МОРЕ”. Сп. Спорт и наука, 2012, бр. 2, София, с. 54-61. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИГРОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАСКЕТБОЛНИЯ ОТБОР (КАДЕТИ) НА „ЧЕРНО МОРЕ”. Сп. Спорт и наука, 2012, бр. 2, София, с. 54-61. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Сп. Спорт и наука, 2012, бр. 2, София, с. 54-61. ISSN 1310-3393


 Изследването на показателите на отборната състезателна ефективност по време на важни първенства и турнири позволява да бъдат разкрити характерните особености на всеки от отборите. Проследяването на голям брой срещи разрешава да бъдат елиминирани случайните фактори и да се констатират относително устойчивите характеристики на играта, но важна е тази информация, когато сравнителният анализ се прави на базата на най-добрите в съответната съвкупност отбори и то при положение, че борбата за медалите е била изключително трудна, както е в разглеждания случай.
  Статия
 игрова ефективност, баскетбол, кадети, контрол


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6828
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/