За грамотността и разбирането на художествен текст от ученици в първи клас при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)"при работа с художествен текст.Научен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)". Съставител и редактор Даниела Йорданова. Велико Търново:Eklibris, 2016, с. 26-39. ISBN 978-619-90391-2-0. COBISS.BG-ID 1284590564


Йорданова, Даниела (2016) За грамотността и разбирането на художествен текст от ученици в първи клас при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)"при работа с художествен текст.Научен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)". Съставител и редактор Даниела Йорданова. Велико Търново:Eklibris, 2016, с. 26-39. ISBN 978-619-90391-2-0. COBISS.BG-ID 1284590564 Велико Търново, Eklibris


 На основата на теоретична концепция за за разбирането на текст чрез отделяне на смислови единици, антиципация и реципация в статията са посочени вариантни методически процедури за разбиране на художествен текст от ученици в първи клас
  Статия
 грамотност, начална грамотност, разбиране на текст, ученици, първи клас, художествен текст


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6822
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/