Проблеми при оценката на параметрите на логистичната крива


Аркадиев, Димитър (1980) Проблеми при оценката на параметрите на логистичната крива Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1980, кн. 6, с. 17-24. (20869)


  Проблеми при оценката на параметрите на логистичната крива
  Статия
 логистична крива


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  682
 Димитър Аркадиев

2. Current Index to Statistics, Applications, Methods and Theory. American Statistical Association, Institute of Mathematical Statistics, Vol. 10, 1984.

1. Statistical Theory and Methods Abstracts. International Statistical Institute, Vol.24, 158, 1983.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/