Технологичен вариант за представяне на урок по български език (4. клас) в информационна образователна среда. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Великотърновски университет, Педагогически факултет, 21-23 ноември 2015 г. Велико Търново: "АЙ анд БИ", с. ISBN 978-619-7281-01-9


Йорданова, Даниела (2015) Технологичен вариант за представяне на урок по български език (4. клас) в информационна образователна среда. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Великотърновски университет, Педагогически факултет, 21-23 ноември 2015 г. Велико Търново: "АЙ анд БИ", с. ISBN 978-619-7281-01-9 Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. В. Търново, издателство "АЙ анд БИ" . ISBN 978-619-7281-01-9


 Статията представя технологичен вариант на урок по български език в информационна образователна среда. В условията на днешния образователен модел ефективно средство за планиране на урока по български език е технологичната карта, която дава възможност на учителя да представи като графичен проект учебния процес, в който се съдържа неговото описание от планираните цели до очакваните резултати по определени параметри.
  Статия
 Информационна образователна среда, урок по български език, технология, електронно обучение, педагогически сценарий, технологична карта
 Издадено
  6819
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/