За целите и съдържанието на съвременното обучение по български език в началното училище-Съвременна хуманирастика, Център по хуманитарни науки, 2015, ( 2), 2015, с. 55-63. ISSN 1313-9924 COBISS.BG-ID 1125170660


Йорданова, Даниела (2015) За целите и съдържанието на съвременното обучение по български език в началното училище-Съвременна хуманирастика, Център по хуманитарни науки, 2015, ( 2), 2015, с. 55-63. ISSN 1313-9924 COBISS.BG-ID 1125170660 Бургас: Съвременна хуманитаристика, Център по хуманитарни науки


 Статията представя целите и съдържанието на обучението по български език в етапа 1.-4. клас.
  Статия
 цели, съдържание, обучение, български език, 1.- 4. клас
 Издадено
  6818
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/