Йорданова, Даниела. Възприемане и осмисляне на вълшебни фолклорни приказки от учениците в I – IV клас- Педагогически алманах, 2014, том 22, (2) , с. 54-62. Print ISSN 1310-358X. Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284186852


Йорданова, Даниела (2014) Йорданова, Даниела. Възприемане и осмисляне на вълшебни фолклорни приказки от учениците в I – IV клас- Педагогически алманах, 2014, том 22, (2) , с. 54-62. Print ISSN 1310-358X. Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284186852


 В статията се проследяват универсалните характеристики на вълшебната приказка.Коментира се и вариантен модел за възприемането и осмислянето им от учениците в началните класове.
  Статия
 вълшебни фолклорни приказки, възприемане, осмисляне, ученици, 1.- 4. клас
 Издадено
  6817
 Даниела Йорданова

1. Цит. на с. 107. Гърмидолова (Мойнова), Мариана. Детските рисунки като документ на епохата. Педагогически алманах, 2019 (1), с. 103-117. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/